Recyklacni Nadoby

|

Jak správně recyklovat žárovky a kam je odevzdat?

Když se řekne recyklace, většina z nás si vybaví třízení papíru a plastů. Často se tak zapomíná na produkty, u kterých je povinnost jejich třízení dokonce daná zákonem – žárovky. Pokud si tedy nejste jistí, který typ žárovky smíte hodit do směsného odpadu, a který naopak musíte odevzdat, jste na správném místě. Poradíme vám, jak na recyklaci jednotlivých typů žárovek, či co dělat v případě, že rozbijete zářivku.

Proč recyklovat žárovky?

Do velké míry jsou důvodu k recyklaci žárovek shodné jako u jiných druhů odpadu, tedy ochrana životního prostředí a znovupoužití některých materiálů. Mimo jiné tím však chráníme sami sebe – některé typy žárovek totiž obsahují nebezpečné látky, které se mohou při nesprávné manipulaci dostat například do podzemních vod.

Klasické žárovky

chytrá žárovka
Zdroj: Pexels.com

Ačkoliv z hlediska výhřevnosti, potažmo spotřeby elektrického proudu, patří klasické žárovky mezi ty nejméně nebezpečné pro životní prostředí, a proto je můžeme bez obav vhodit do běžného směsného odpadu. Vzhledem k materiálům, ze kterých jsou klasické žárovky vyráběny, navíc nemá smysl je recyklovat.

Halogenové žárovky

Podobná pravidla platí i u halogenových žárovek, které můžeme podobně jako klasické žárovky či reflektorové žárovky vhazovat do směsného odpadu, a to jak svých vlastních odpadních nádob, tak veřejných odpadkových košů.

Zářivky

Zarivka

Samostatnou kategorii tvoří takzvané zářivky. Ty zpravidla obsahují malé množství (kolem tří až pěti miligramů), kterou řadíme mezi jedovaté látky. Škodit tak může nejen lidskému zdraví, ale také životnímu prostředí. Abychom zamezili úniku rtuti například do spodních vod, máme povinnost zářivky odevzdávat ke zpětnému odběru. Mezi odběrná místa patří jak obchody s elektronikou, kde můžete rovnou zakoupit zářivku novou, tak na speciálně zřízených odběrných místech a nádobách. Rtuť ze zářivky bude následně znovu využita například v chemickém průmyslu.

Co dělat, když rozbijete zářivku?

Na obsah rtuti je třeba dát pozor zejména v případě, že zářivku omylem rozbijete. V této situaci se snažte předně zamezit styku rtuti s pokožkou použitím rukavic. Pozor bychom měli dát i na vdechnutí, a to jak dostatečným vyvětráním, tak například použitím respirátoru. Kousky zářivky posbírejte pomocí kousku kartonu, který následně spolu se střepy a dalšími části zářivky vložíte do vzduchotěsného obalu. Ten nakonec odevzdejte na sběrném místě.

LED žárovky

Poslední kategorií žárovek, které zároveň patří mezi nejčastěji používané, jsou LED žárovky. Ty podobně jako zářivky podléhají povinnosti zpětného odběru. Důvodem není v tomto případě obsah nebezpečné rtuti, ale elektronické součásti, které lze dál recyklovat. LED žárovky můžete odevzdat jak v prodejnách elektra, tak na určených sběrných místech. 

Rate this post

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *